Tính Công Suất Máy Dựa Vào Mục Đích Sử Dụng Và Diện Tích Phòng

STT Loại Phòng Diện Tích (m2) Công Suất
1 Phòng Ngủ 0 BTU
2 Phòng Khách 0 BTU
3 Phòng làm việc - Phòng học - Phòng họp 0 BTU
4 Phòng Karaoke 0 BTU