STT Chọn Tên món ăn Giá (VNĐ)

CÁC MÓN Lẩu

1 150,000
2 200,000
3 200,000

CÁC MÓN Nộm

4 80,000
5 50,000

CÁC MÓN Súp

6 60,000
7 70,000

CÁC MÓN cơm

8 200,000

THỰC ĐƠN BẠN ĐÃ CHỌN: